Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - AntiFraud

Zarząd stowarzyszenia


Maciej Mackiewicz
Prezes Zarządu
e-mail: [email protected]
Aleksandra Kołakowska
Skarbnik
e-mail: [email protected]
Paweł Zouner
Sekretarz
e-mail: [email protected]
Sławomir Chmielewski
Członek Zarządu
e-mail: [email protected]
Paweł Surmak
Członek Zarządu
e-mail: [email protected]

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Marcin Rudzki
Przewodniczący
Maciej Jankielewicz
Członek Komisji
Piotr Ciotucha
Członek Komisji
Łukasz Taras
Członek Komisji
Aleksandra Kołakowska
Dyrektor operacyjny
e-mail: [email protected]
Marcin Rudzki
Dyrektor Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przedsiębiorców
e-mail: [email protected]

Rada programowa:

Piotr Borkowski
Przewodniczący Rady Programowej
e-mail: [email protected]
Paweł Zouner
Członek Rady Programowej
Piotr Ciotucha
Członek Rady Programowej
Marcin Rudzki
Członek Rady Programowej
Łukasz Taras
Członek Rady Programowej
Aleksandra Kołakowska
Członek Rady Programowej