Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - AntiFraud

Zarząd stowarzyszenia


Maciej Mackiewicz
Prezes Zarządu
e-mail: [email protected]
Maciej Jankielewicz
Skarbnik
e-mail: [email protected]
Marta Jaśkiewicz – Łajszczak
Sekretarz
e-mail: [email protected]
Sławomir Chmielewski
Członek Zarządu
e-mail: [email protected]
Paweł Surmak
Członek Zarządu
e-mail: [email protected]

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Mateusz Ostrowski
Przewodniczący
Monika Maćkowska – Morytz
Członek Komisji
Krzysztof Liszewski
Członek Komisji
Aleksandra Kołakowska
Dyrektor operacyjny
e-mail: [email protected]
Marcin Rudzki
Dyrektor Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przedsiębiorców
e-mail: [email protected]

Rada programowa:

Marcin Królewiecki
Przewodniczący Rady Programowej
e-mail: [email protected]
Piotr Balcerzak
Członek Rady Programowej
Jarosław Smoła
Członek Rady Programowej
Marcin Rudzki
Członek Rady Programowej
Grzegorz Maj
Członek Rady Programowej
Piotr Ciotucha
Członek Rady Programowej
Łukasz Taras
Członek Rady Programowej