Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - AntiFraud

Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - AntiFraud

Od wielu lat z dużym niepokojem obserwujemy skalę rosnącej przestępczości gospodarczej i nadużyć, którymi dotknięte są polskie firmy. Uświadomiło nam to nie tylko słabość systemu, ale również niewielką skuteczność doraźnie podejmowanych działań, które pochłaniając ogromne środki, nie wpływają znacząco na ograniczenie skali problemu.

Cele stowarzyszenia 


PROJEKT SPOŁECZNY

Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca – badanie ankietowe.

EDYCJA 2023

Debata publiczna dotycząca zwiększenia skuteczności działań organów ścigania w walce o uczciwy biznes jest jednym ze strategicznych celów Stowarzyszenia.

więcej... weź udział w badaniu 2023


Edycja 2021

Badanie społeczne z 22 czerwca 2021
Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca

Liczby są bezlitosne

Spółki zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, tracą w skali kraju – wedle różnych źródeł – kilkadziesiąt miliardów złotych w wyniku nadużyć gospodarczych i oszustw.

Zmiany geopolityczne i trwająca cyfrowa rewolucja istotnie wpływają na funkcjonowanie biznesu na całym świecie i zarazem zwiększają podatność organizacji na ryzyka m.in. korupcji i nadużyć. To z kolei przekłada się na nowe ustawy, restrykcyjne polityki organów nadzorczych i kary za ich nieprzestrzeganie.

 • Działania nieuczciwej konkurencji

  Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy.

 • Kradzieże majątku

  Prowadząc działalność gospodarczą podatnik narażony jest na ryzyko utraty firmowego składnika majątku w wyniku kradzieży lub zniszczenia.

 • Korupcja

  Nadużycia stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści.

 • Podrabianie produktów

  W związku z podrabianiem produktów 13 sektorów traci w Polsce 11,8% sprzedaży bezpośredniej rocznie

 • Działalność nielojalnych pracowników

  Jednym z najbardziej ewidentnych przejawów utraty zaufania jest podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy.

 • Nadużycia podatkowe

  Z oficjalnych szacunków Komisji Europejskiej wynika, że obecne niespójności mogą skutkować licznymi nadużyciami podatkowymi i stratami dla budżetów.

 • Zmowy przetargowe

  Zmowy przetargowe są jednym z najpoważniejszych naruszeń konkurencji.

 • Cyberprzestępczość

  Cyberprzestępczość jest nową i jedną z najszybciej rozwijających się form przestępczości transgranicznych.

 • Szpiegostwo gospodarcze

  Oprócz szpiegostwa politycznego i wojskowego, często prowadzone jest szpiegostwo gospodarcze w celu zdobycia tajemnic dotyczących technologii produkcji.

Brakuje kompleksowych rozwiązań

W naszej ocenie, jedynie szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów tj. dotkniętego nadużyciami biznesu, firm specjalizujących się w działaniach „antyfraudowych”, prawników, specjalistów od zarządzania kryzysowego i administracji publicznej może przynieść niezwykle potrzebną zmianę.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć platformę wymiany dobrych praktyk, kontaktów, budowania relacji i wspólnego spojrzenia na bezpieczeństwo biznesu, której celem jest zapobieganie i zwalczanie nadużyć gospodarczych trapiących polski biznes.

Kontakt

e-mail: [email protected]
tel. +48 501 774 791

Adres stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE PRZECIWKO NADUŻYCIOM GOSPODARCZYM ANTIFRAUD
ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa, Polska
REGON: 384921372,
NIP: 5252807791
Numer KRS: 0000815323

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam Państwa do naszej inicjatywy.

Tworząc Stowarzyszenie mamy poczucie, iż wykonaliśmy duży kroku w kierunku bezpieczeństwa biznesu, co w erze gospodarki 4.0 ma wyjątkowe znaczenie. Przewidujemy, iż z uwagi na tempo biznesu oraz rozwój nowoczesnych technologii, za którym coraz trudniej jest nadążyć organom ścigania, obszar bezpieczeństwa korporacyjnego będzie coraz większym wyzwaniem.


Prezes zarządu, Maciej Mackiewicz

Obserwuj nas

Dodaj nasz profil do obserwowanych w Twoich mediach społecznościowychAntiFraud na LinkedIn

Nasi partnerzy

 • Zouner Legal - Kancelaria adwokacka
 • Orange Polska
 • Związek Banków Polskich
 • Królewiecki Rudzki Mackiewicz. Adwokaci
 • Uczelnia Łazarskiego
 • TelSec
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
* Wszelkie użyte znaki towarowe, logotypy należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.