Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - AntiFraud


PROJEKT SPOŁECZNY

Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca – analiza wyników badania.

Zapraszamy do udziału w wideokonferencji podsumowującej wyniki badania 22 czerwca 2021 o godz. 9.00.
Image

Podsumowanie wyników badania z 22 czerwca 2021


Wyniki badania PDFW spotkaniu wzięli udział:

- Prof. dr hab. Maciej Rogalski – Rektor Uczelni Łazarskiego
- dr n.pr. Marek Woch - Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
- Damian Lewczuk - Główny specjalista w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
- Sławomir Chmielewski – Dyrektor Bezpieczeństwa i Compliance Orange Polska S.A.; Członek Zarządu Stowarzyszenia Antifraud
- Marcin Rudzki – Adwokat, specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego;
- Reprezentant Krajowej Izby Gospodarczej;
- Reprezentant z Prokuratury.

Moderator: Maciej Mackiewicz – Adwokat, Prezes Zarządu Stowarzyszenia AntifraudOpis badania

Jako Członkowie Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym Antifraud od wielu lat z dużym niepokojem obserwujemy skalę rosnącej przestępczości gospodarczej, którą dotknięte są polskie firmy. Uświadomiło nam to nie tylko słabość systemu, ale również niewielką skuteczność doraźnie podejmowanych działań, które pochłaniając ogromne środki, nie wpływają znacząco na ograniczenie problemu.

Liczby są bezlitosne

Spółki zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, tracą w skali kraju – wedle różnych źródeł – kilkadziesiąt miliardów złotych w wyniku nadużyć gospodarczych i oszustw. Do grupy najczęstszych przestępstw zaliczane są: wyłudzenia, działania nieuczciwej konkurencji, kradzieże majątku, korupcja, podrabianie produktów, działalność nielojalnych pracowników, nadużycia podatkowe, zmowy przetargowe, cyberprzestępczość czy szpiegostwo gospodarcze.

Brakuje kompleksowych rozwiązań

W ostatnim czasie, docierają do nas niepokojące sygnały dotyczące coraz powszechniejszego braku zrozumienia pokrzywdzonych przedsiębiorców przez przedstawicieli organów ścigania. Mamy wrażenie, że dotknięta nadużyciem firma – ofiara przestępstwa gospodarczego, jest niesłusznie „odsyłana” na drogę roszczeń cywilnych, w sytuacji, gdy sprawcami są zawodowi oszuści trudniący się stale tego typu procederami.

Taki model postępowania następuje często po pobieżnej weryfikacji zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, bez podejmowania jakichkolwiek czynności procesowych. W efekcie, znaczna część tego rodzaju kroków prawnych okazuje się nieskuteczna. Przestępcy czują się bezkarni a przedsiębiorcy będący ofiarami i pokrzywdzonymi, mają poczucie braku wsparcia ze strony państwa. Jednym z naszych celów, jest współpraca partnerska z administracją publiczną przy inicjatywach legislacyjnych oraz w codziennej działalności.

Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu społecznego pn. „Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca”. Debata publiczna dotycząca zwiększenia skuteczności działań organów ścigania w walce o uczciwy biznes.

Chcemy rzetelnie zbadać ten problem, opracować rekomendację i przekazać je do administracji publicznej.

Założenia projektu

1. Przeprowadzimy badanie ankietowe wśród przedsiębiorców;
2. Opracujemy raport podsumowujący badania - dotyczący problematyki przestępstw gospodarczych, których ofiarami są przedsiębiorcy;
3. Zorganizujemy i przeprowadzimy debatę w przedmiotowym zakresie;
4. Przedstawimy wnioski i rekomendacje organom administracji publicznej.

Chcemy, aby wymiernym efektem powyższych działań było zwiększenie zainteresowania organów ścigania przestępstwami w których pokrzywdzony jest przedsiębiorca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcie udziału w badaniu. Anonimowa ankieta dostępna jest do dnia 10 maja 2021 roku pod adresem: https://antifraud.pl/badanie

Broszura informacyjna PDF


Patronat honorowy

Projekt realizowany jest we współpracy i pod Patronatem Honorowym Pana prof. dr. hab. Macieja Rogalskiego - Rektor Uczelni Łazarskiego i Pana Andrzej Arendarski - Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.

Pan Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Pan Prof. dr hab. Maciej Rogalski - Rektor Uczelni Łazarskiego

Partnerzy badania