Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - AntiFraud

Członkostwo w stowarzyszeniu


Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego stowarzyszenia.

Wspierając i promując wspólne wartości chcemy zabrać głos i aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa biznesu.

Dla członków i Partnerów Stowarzyszenia budujemy platformę współpracy i wymiany doświadczeń oferującą:

  • 1. Bezpłatny udział w szkoleniach i warsztatach skierowanych do Członków Stowarzyszenia – tworzonych w zakresie objętym celami na podstawie studium przypadku pozywające zdobyć konkretną, dedykowaną wiedzę.
  • 2. Monitoring legislacyjny dopasowany do profilu działalności.
  • 3. Udział w pracach i wspólnych projektach z organami administracji publicznej w zakresie walki z przestępczością gospodarcza.
  • 4. Transferem wiedzy i najlepszych praktyk.
  • 5. Możliwość korzystania z budowanej platformy eksperckiej skupiającej profesjonalistów z wielu sektorów gospodarki.
  • 6. Prawo do wykorzystania logotypu Stowarzyszenia w komunikacji medialnej Spółki.
  • 7. Zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.antifraud.pl informacji o Spółce.
  • 8. Prawo do uzyskania patronatu Stowarzyszenia w organizowanych przez Państwa inicjatywach spełniających Nasze cele i założenia.
  • 9. Udział w networkingu i możliwość nawiązania kontaktów roboczych w środowisku