Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - AntiFraud


PROJEKT SPOŁECZNY

Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca – badanie ankietowe.

EDYCJA 2023

Debata publiczna dotycząca zwiększenia skuteczności działań organów ścigania w walce o uczciwy biznes jest jednym ze strategicznych celów Stowarzyszenia.

weź udział w badaniu
Image

Szanowni Państwo,

Jako Członkowie Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym Antifraud od wielu lat z dużym niepokojem obserwujemy skalę rosnącej przestępczości gospodarczej, którą dotknięte są polskie firmy. Uświadomiło nam to nie tylko słabość systemu, ale również niewielką skuteczność doraźnie podejmowanych działań, które pochłaniając ogromne środki, nie wpływają znacząco na ograniczenie problemu.

Liczby są bezlitosne

Spółki zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, tracą w skali kraju – wedle różnych źródeł – kilkadziesiąt miliardów złotych w wyniku nadużyć gospodarczych i oszustw. Do grupy najczęstszych przestępstw zaliczane są: wyłudzenia, działania nieuczciwej konkurencji, kradzieże majątku, korupcja, podrabianie produktów, działalność nielojalnych pracowników, nadużycia podatkowe, zmowy przetargowe, cyberprzestępczość czy szpiegostwo gospodarcze.

Brakuje kompleksowych rozwiązań

W ostatnim czasie, docierają do nas niepokojące sygnały dotyczące coraz powszechniejszego braku zrozumienia pokrzywdzonych przedsiębiorców przez przedstawicieli organów ścigania. Mamy wrażenie, że dotknięta nadużyciem firma – ofiara przestępstwa gospodarczego, jest niesłusznie „odsyłana” na drogę roszczeń cywilnych, w sytuacji, gdy sprawcami są zawodowi oszuści trudniący się stale tego typu procederami.

Taki model postępowania następuje często po pobieżnej weryfikacji zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, bez podejmowania jakichkolwiek czynności procesowych. W efekcie, znaczna część tego rodzaju kroków prawnych okazuje się nieskuteczna. Przestępcy czują się bezkarni a przedsiębiorcy będący ofiarami i pokrzywdzonymi, mają poczucie braku wsparcia ze strony państwa. Jednym z naszych celów, jest współpraca partnerska z administracją publiczną przy inicjatywach legislacyjnych oraz w codziennej działalności.

Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu społecznego pn. „Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca”. Debata publiczna dotycząca zwiększenia skuteczności działań organów ścigania w walce o uczciwy biznes.

Chcemy rzetelnie zbadać ten problem, opracować rekomendację i przekazać je do administracji publicznej.

Założenia projektu

1. Przeprowadzimy badanie ankietowe wśród przedsiębiorców;
2. Opracujemy raport podsumowujący badania - dotyczący problematyki przestępstw gospodarczych, których ofiarami są przedsiębiorcy;
3. Zorganizujemy i przeprowadzimy debatę w przedmiotowym zakresie;
4. Przedstawimy wnioski i rekomendacje organom administracji publicznej.

Chcemy, aby wymiernym efektem powyższych działań było zwiększenie zainteresowania organów ścigania przestępstwami w których pokrzywdzony jest przedsiębiorca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcie udziału w badaniu. Anonimowa ankieta dostępna jest do dnia 23 maja 2023 roku pod adresem: https://antifraud.pl/badanie

weź udział w badaniu    Pobierz broszurę informacyjną .PDF * Plik został zeskanowany pod kątem wirusów przez skaner VirusTotal i jest całkowicie bezpieczny.
Patronat honorowy

Projekt realizowany jest we współpracy i pod Patronatem Honorowym Pana prof. dr. hab. Macieja Rogalskiego - Rektor Uczelni Łazarskiego.

Pan Prof. dr hab. Maciej Rogalski - Rektor Uczelni Łazarskiego

Partnerzy badania